Тази софтуерна платформа е създадена по дбфп bg16rfop002-2.024-0372-c01

"Реализиране на аутсорсинг ИТ услуги на Буллсофт ЕООД", съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез ОП "Иновации и конкурентноспособност" 2014-2020

Logo